O projektu

Projekt Virtualne zbirke Sveučilišta u Zagrebu – Vizbi. UNIZG pokrenulo je Sveučilište u Zagrebu 2020. godine u suradnji s fakultetima Sveučilišta. Projekt provodi Središnji ured za koordinaciju knjižnica UNIZG (koordinatorica projekta dr. sc. Tatijana Petrić) i Ured za arhivsku građu Sveučilišta u Zagrebu.

Građa je skenirana u tijeku redovne djelatnosti fakulteta, kao i kod vanjskih suradnika, objavljena je u sustavu Indigo te dostupna na domeni unizg.hr. Sveučilište u Zagrebu je jedan od partnera portala i projekta Znameniti hrvati, stoga će dio građe biti vidljiv i na portalu Znameniti.hr. Dostavom metapodataka Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu, ViZbi. UNIZG će postati dio zbirki Europeane te će biti promovirana i na međunarodnoj razini. Ostvarenju projekta pridonijeli su djelatnici ureda Rektorata Sveučilišta i knjižnica fakulteta u suradnji s tvrtkom ArhivPro d.o.o. uz koordinaciju Središnjeg ureda za koordinaciju knjižnica Sveučilišta u Zagrebu.

Na putu prema otvorenoj znanosti i otvorenom pristupu, digitaliziranu građu želimo dati na uvid istraživačima, studentima, učenicima i široj javnosti. Digitalizacijom se izvorna i osjetljiva građa istovremeno i štiti od čestog korištenja i izlaganja neodgovarajućim mikroklimatskim uvjetima, ali se izvorno digitalizirani sadržaj okuplja i pohranjuje čime se daje potpora znanstvenoj komunikaciji. Sustav u kojem se nalaze digitalne zbirke omogućit će pregledavanje s metapodacima, digitalnim preslikama i drugim tekstovnim i slikovnim sadržajima. Otvorenim pristupom omogućit ćemo široj javnosti uvid u zbirke Rektori sveučilišta, zbirke pojedinih sastavnica, doktorskih radnji, sveučilišnih udžbenika, Izvještaja o radu, Redova predavanja, djela znanstvenika Sveučilišta, ispitne literature itd.

2021.

U prvoj godini projekta ViZbi. UNIZG na digitalizaciji građe i uspostavi digitalnog sustava suradnici su: Filozofski fakultet, Pravni fakultet, Muzička akademija, Agronomski fakultet, Prirodoslovno-matematički fakultet Odjel za geografiju i Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu. Građa je digitalizirana u sklopu redovne djelatnosti Sveučilišta u Zagrebu, navedenih fakulteta te iz Programa digitalizacije arhivske i knjižnične građe Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske. Institut za filozofiju u Zagrebu ustupio je Sveučilištu određene preslike u Pdf formatu, što je i naznačeno pokraj svakog digitalnog objekta.