Sveučilište u Zagrebu
Sveučilište u Zagrebu
Opis

Sveučilište u Zagrebu, utemeljeno u drugoj polovini 17. stoljeća, najstarije je sveučilište s neprekidnim djelovanjem u Hrvatskoj i među najstarijima je u Europi. Godine 2019. obilježena je 350. obljetnica utemeljenja. Njegova povijest počinje 23. rujna 1669. kada su diplomom rimskoga cara i ugarsko-hrvatskoga kralja Leopolda I. priznati status i povlastice sveučilišne ustanove tadašnjoj Isusovačkoj akademiji u slobodnom kraljevskom gradu Zagrebu što je prihvaćeno na saboru Hrvatskoga kraljevstva 3. studenoga 1671. Stoga Sveučilište godinu 1669. uzima kao godinu svojega utemeljenja, a 3. studenoga kao Dan Sveučilišta.

Sadržaj zbirke

Zbirka okuplja tiskovine, publikacije i arhivsko gradivo vezano uz osnutak i djelovanje Sveučilišta, a nastalo je radom različitih organizacijskih tijela, ureda i stručnih službi: administrativna i financijska dokumentacija, spisi sveučilišnih tijela, dokumentacija o polaznicima sveučilišnih studijskih programa te stručnoj i znanstveno-istraživačkoj djelatnosti, zbirke raznovrsne građe i druge dokumentacijske cjeline nastale radom Sveučilišta i s njime povezanih institucija.