Rektori Sveučilišta
Rektori Sveučilišta
Opis

Najviša čast koja se može postići na sveučilištu, izbor je na dužnost rektora. Rektor ili rector magnificus (odnosno rektorica ili rectrix magnifica), kako se do današnjih dana ustalio naslov za čelnika ili čelnicu sveučilišta, moraju imati najviše znanstveno-nastavno zvanje redovitoga profesora da bi bili izabrani. Rektora bira sveučilišno tijelo prema propisanomu postupku.

U početku je rektorski mandat na Sveučilištu u Zagrebu trajao godinu dana, a odstupajući bi rektor iduće godine obavljao dužnost prorektora. Mandati su se mijenjali donošenjem novih propisa, bili su jednogodišnji, dvogodišnji i trogodišnji, a od godine 1993. mandat je rektora četverogodišnji.

Sadržaj zbirke

Zbirka će sadržavati djela rektora Sveučilišta u Zagrebu