Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Opis

Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet najstarija je i najveća visokoobrazovna ustanova iz područja poljoprivrede u Hrvatskoj.

Osnovan je 1919. godine kao peti fakultet Sveučilišta u Zagrebu pod nazivom Gospodarsko-šumarski fakultet. Godine 1959. dolazi do razdvajanja na dva fakulteta, Šumarski i Poljoprivredni fakultet, a od 1992. godine nosi naziv Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet.

Jedna od specifičnosti Agronomskog fakulteta su znanstveno-nastavna pokušališta koja djeluju još od 1921. godine. Danas Fakultet raspolaže s ukupno osam pokušališta koja omogućuju studentima primjenu teorijskih znanja kao i kvalitetan znanstveno-istraživački rad.

Osim pokušališta na Fakultetu djeluju i istraživački laboratoriji od kojih su tri akreditirana od Hrvatske akreditacijske agencije.

Kroz bogatu povijest Fakultet se prilagođavao promjenama, a nastavnici i znanstvenici su spremni odgovoriti na nove zahtjeve, izazove i prilike koje se postavljaju u znanosti i visokom obrazovanju.

Misija Fakulteta je biti vodeća visokoškolska i znanstvena institucija u Hrvatskoj, te kao takva prepoznata u EU i svijetu.

Sadržaj zbirke

Virtualna zbirka „Agronomski fakultet“ sadrži digitalizirana djela autora koji su doprinjeli i svjedoče razvoju agronomije kao znanosti. Sve većim razvojem tehnika i alata djelatnici Fakulteta stvaraju izvorno digitalna suvremena djela. Ova zbirka ima za cilj doprinijeti popularizaciji agronomije kao znanosti i učiniti ju dostupnom svim zainteresiranima.