Disertacije
Disertacije
Sadržaj zbirke

U zbirci će biti okupljene disertacije Sveučilišta u Zagrebu, monografije o počasnim doktorima znanosti, spomenice i ostala građa koja se odnosi na promociju doktora znanosti.