Muzička akademija Sveučilišta u Zagrebu
Muzička akademija Sveučilišta u Zagrebu
Opis

Muzička akademija Sveučilišta u Zagrebu najveća je i najstarija visokoškolska glazbena ustanova u Republici Hrvatskoj. Ona je izravni nasljednik glazbene škole Hrvatskog glazbenog zavoda osnovane 1829. godine pod čijim je okriljem 1921. godine započela s djelovanjem kao visokoškolska glazbena institucija. Od 1979. godine, Muzička akademija sastavnica je Sveučilišta u Zagrebu.

Nastava je organizirana u osam odsjeka na integriranim sveučilišnim preddiplomskim i diplomskim te poslijediplomskim, specijalističkim studijima i usavršavanju. Uz umjetničke studijske programe, Akademija nudi i program s područja humanistike – studij znanosti o glazbi – muzikologije.

Nakon više desetljeća rada u neprikladnim unajmljenim prostorima širom grada, krajem 2014. se uselila u novu zgradu na Trgu Republike Hrvatske 12. Namjenski projektirani smještaj s koncertnim dvoranama i vježbaonicama omogućava joj realizaciju ciljeva u skladu s europskim standardima i mjerilima vrijednosti u svim segmentima djelovanja na području visokoškolskog glazbenog obrazovanja.

Cilj Akademije u drugom stoljeću rada je postizanje statusa glazbenoga centra međunarodnog ugleda, koji će biti prepoznat kao poželjna destinacija za studij i rad studentima i profesorima iz cijeloga svijeta.

Visoku razinu kvalitete studija omogućava knjižnična i dokumentacijska zbirka, s čitaonicom.

Sadržaj zbirke

Virtualna zbirka sadrži građu iz Knjižnice i pismohrane Muzičke akademije u Zagrebu.