Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Opis

Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, osnovan 4. studenoga 1776., jedna je od najstarijih sastavnica Sveučilišta u Zagrebu i njegova jedina sastavnica s neprekinutim kontinuitetom djelovanja. U gotovo dvoipolstoljetnom djelovanju Fakultet je kumulirao znanja i iskustva stečena tijekom svojeg dugog postojanja, a kao najstariji i najveći pravni fakultet u državi potvrdio se kao predvodnik unaprjeđenja pravnog obrazovanja i prakse u Hrvatskoj, kao čuvar i promotor hrvatske pravne kulture kao dijela srednjoeuropske pravne tradicije i kao središte izvrsnosti s prepoznatljivim identitetom i razvijenom međunarodnom suradnjom. Misija i vizija Fakulteta definirane su u Strategiji razvoja Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Misija Fakulteta je obrazovanje vrhunskih stručnjaka u području prava, socijalnog rada i javne uprave koji će svojim znanjem i vještinama unaprijediti i povezati praksu, obrazovanje, znanstvenoistraživački i stručni rad u navedenim područjima. Vizija Fakulteta jest, u skladu s načelima izvrsnosti, biti vodeća visokoobrazovna nastavna i znanstvena ustanova u svom području u regiji.

U funkcionalnom i organizacijskom smislu Fakultet je predstavljao jedinstvenu cjelinu do 1968., kada mu je pripojena Visoka upravna škola, a 1983. i Viša upravna škola te Interfakultetski studij za socijalne radnike, pa je u sklopu Fakulteta organiziran dvogodišnji studij za upravne pravnike i četverogodišnji studij za diplomirane socijalne radnike. Uredbom Vlade Republike Hrvatske iz 1998. izvođenje trogodišnjeg stručnog studija javne uprave povjereno je tada novoosnovanom Društvenom veleučilištu, ali je 2011. Sporazumom između Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, Ministarstva uprave, Sveučilišta u Zagrebu, Društvenog veleučilišta u Zagrebu, Fakulteta te Kineziološkog fakulteta taj studij pripao Fakultetu na kojem se temeljem dobivenih dopusnica od 2013. izvodi kao trogodišnji stručni studij i dvogodišnji specijalistički diplomski stručni studij. Od ak. god. 1996./1997. na Fakultetu je djelovao i dvogodišnji porezni studij kao studij za posebne državne potrebe, koji je ukinut 2001. te 2005. ponovno pokrenut na Društvenom veleučilištu, a od 2012. se, temeljem dopusnice, na Fakultetu izvodi kao trogodišnji stručni studij i kao jedini takav studij u Republici Hrvatskoj. Takva funkcionalna trodioba odrazila se na i ustroj Fakulteta na kojem uz pravni studij, koji predstavlja organizacijsku okosnicu Fakulteta, od 1995. postoji i Studijski centar socijalnog rada, a od 2011. i Studijski centar za javnu upravu i javne financije. Studijski centar socijalnog rada ustrojbena je jedinica Fakulteta koja ustrojava i izvodi znanstveni i stručni rad u znanstvenom polju socijalnih djelatnosti te organizira izvođenje studija socijalnog rada i socijalne politike i sudjeluje u njemu. Studijski centar za javnu upravu i javne financije ustrojbena je jedinica Fakulteta koja izvodi znanstveni i stručni rad te studije javne uprave i javnih financija.

Sadržaj zbirke

Integralni je dio razvoja i vrlo vrijedna Knjižnica Fakulteta, jedna od najbogatijih pravnih knjižnica u ovom dijelu Europe. Njezin fond, organiziran u 21 stručnu skupinu, obuhvaća 510 193 jedinice tiskanih publikacija, 615 naslova domaćih časopisa, 15 203 elektronička časopisa s cjelovitim tekstovima. Velik izbor elektroničkih izvora informacija pokriva sva pravna i srodna područja društvenih znanosti. Izuzetno važan dio fonda predstavljaju povijesna i recentna zbirka zakona, kao i zbirke pravnih propisa i službenih publikacija, bogata zbirka priručne literature, pravnih terminoloških rječnika, enciklopedija, leksikona, bibliografija te domaćih i stranih udžbenika po kojima se na Fakultetu od njegova osnutka poučavalo, a tu je i nešto rukopisa i zemljopisnih karata. U fondu se nalazi i zbirka doktorskih disertacija, magistarskih i specijalističkih radova.

Povezani zapisi