Prirodoslovno područje
Prirodoslovno područje
Opis

Prirodoslovno područje obuhvaća spoznaje prirodnih znanosti: fizike, geologije, kemije,

biologije i geofizike te grane znanosti fizičke geografije. Razvilo se iz promišljanja o našemu

postanku, postanku i razvoju materijalnoga svijeta i živih bića te ulozi čovjeka u prirodi i

svemiru. U prirodoslovlju su sakupljena stoljetna znanja koja su temelj današnjih tehnologija i

utječu na prirodu, gospodarski razvoj, zdravlje i dobrobit pojedinca te društva u cjelini.