Prirodoslovno-matemački fakultet (PMF) Sveučilišta u Zagrebu
Prirodoslovno-matemački fakultet (PMF) Sveučilišta u Zagrebu
Opis

Osnovan je u drugoj polovici 17 -ogstoljeća, Sveučilište u Zagrebu najstarije je sveučilište s kontinuiranom djelatnošću u Hrvatskoj i među najstarijima u Europi. Statuti fakulteta iz 1956., 1959., 1964. i 1967. unaprijedili su nastavni plan i program i način studiranja. Čast prvog dekana Prirodoslovno-matematičkog fakulteta pripala je akademiku Franu Tućanu (1878.-1954.), istaknutom popularizatoru znanosti, predsjedniku Matice hrvatske i uredniku časopisa Priroda . Polako, širim reformskim naporima, podizala se kvaliteta znanstvene i nastavne djelatnosti. 1948./1949. počinje se izvoditi nastava po godišnjim studijskim programima. Godine 1962. uveden je kvalifikacijski (prijemni) ispit za učenike srednjih škola, a iste godine uvedeno je i zvanje diplomiranog inženjera za sve koji su završili stručni studij. Danas, 73 godine nakon osnutka, zahvaljujući broju studenata i osoblja, Prirodoslovno-matematički fakultet nije samo među najvećim sastavnicama Sveučilišta u Zagrebu, već i znanstveno i obrazovno okruženje koje djeluje kao jedan od najvažnijih edukatora, znanstvenog kadra hrvatskih prirodoslovno-matematičkih i srednjoškolskih nastavnika te vodeće središte istraživanja u tim znanstvenim područjima.