Sport
Sport
Opis

Sveučilište u Zagrebu potiče studentski sport, od natjecateljskog do rekreativnog, kao sastavni dio akademskog života kojim se podiže kvaliteta studiranja i življenja. Osim na postizanje akademske izvrsnosti, Sveučilište svoje studente potiče i na aktivno bavljenje sportom, i to preko Ureda za sport, koji je osnovan po uzoru na slične urede europskih sveučilišta.

Sadržaj zbirke

zbirka će sadržavati djela o sprotu na Sveučilištu, kao i djela znanstvenika Sveučilišta koji su bili sportaši.