Spomenica
Spomenica
Opis

Zbirka Spomenica podrazumijeva knjige, zbornike i serijske publikacije objavljene na uspomenu Sveučilišta i njegovih sastavnica. Okupljene su spomenice objavljene na spomen pojedinih fakultea ili akademija, kao i Sveučilišta u cjelini.