Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Opis

Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu je najstariji građevinski fakultet u Hrvatskoj koji provodi sveučilišno obrazovanje na preddiplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj razini u svim granama građevinarstva, kontinuirano razvija i unapređuje visoko obrazovanje, znanstvenoistraživačku djelatnost i cjeloživotno obrazovanje, te aktivno sudjeluje u razvoju struke i primjeni novih tehnologija.

Sadržaj zbirke

Virtualna zbirka sadržavat će sve vrste građe koja će biti dio povijesti, sadašnjosti i budućnosti Fakulteta, od kulturne baštine do otovorene znansoti.