​Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
​Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Opis

Ekonomski fakultet - Zagreb osnovan je 1920. godine i predstavlja najstariju instituciju visokog obrazovanja u području ekonomije i poslovne ekonomije u Republici Hrvatskoj, ali i u širem međunarodnom okruženju. Ekonomski fakultet – Zagreb jedna je od 31 sastavnice Sveučilišta u Zagrebu koje je osnovano 1669. godine, što ga svrstava među najstarija sveučilišta u Europi. Na temelju rezultata svoga djelovanja na gospodarskom, društvenom i političkom planu, brojnošću aktualnih studenata i članova Alumni zajednice, brojnošću i kompetencijama svojih nastavnika, suradnika i pratećih djelatnika, dodijeljenim međunarodnim akreditacijama i plejadom vrsnih znanstvenika, menadžera, poduzetnika i političara koji djeluju u praksi, Ekonomski fakultet – Zagreb predstavlja vodeću i najveću instituciju ekonomskog obrazovanja u Republici Hrvatskoj i široj regiji.

Ekonomski fakultet – Zagreb zajednica je 260 profesora, docenata i suradnika koji izvode studijske programe i sudjeluju na različitim istraživačkim projektima. Uz nastavno, tu je i 115 članova nenastavnog osoblja raspoređenih u stručne službe.

Ekonomski fakultet – Zagreb izvodi studijske programe na svim razinama studiranja i to: preddiplomske i specijalističke diplomske stručne studije, integrirane preddiplomske i diplomske sveučilišne studije, zatim preddiplomske i diplomske sveučilišne studijske programe na engleskom jeziku, kao i poslijediplomske specijalističke i sveučilišne doktorske studijske programe iz područja ekonomije i poslovne ekonomije te ekonomije i globalne sigurnosti. Svi studijski programi Ekonomskog fakulteta - Zagreb usklađeni su prema načelima Bolonjske deklaracije i posjeduju valjane dopusnice izdane od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Ekonomski fakultet – Zagreb trenutno pohađa preko 8.500 studenata na svim razinama studija, a svake godine na različitim studijskim programima svoj studij završi oko 1.500 studenata.

Ekonomski fakultet – Zagreb organizira i ugošćuje brojne znanstvene i stručne konferencije te je izdavač šest znanstvenih časopisa iz područja ekonomije i poslovne ekonomije, od kojih je većina zastupljena u vodećim međunarodno relevantnim citatnim bazama (npr. WoS i Scopus). Ekonomski fakultet - Zagreb važan je savjetodavan čimbenik u gospodarstvu Republike Hrvatske, a njegovi profesori, u većoj ili manjoj mjeri, utječu na stvaranje gospodarske politike ne samo u Hrvatskoj, nego i na razini Europske unije. Od strane najvećih poduzeća u Republici Hrvatskoj Ekonomski fakultet - Zagreb prepoznat je kao važan i poželjan strateški partner, a nositelj je i većeg broja znanstvenih i stručnih projekata čiji je sadržaj usmjeren na rješavanje suvremenih ekonomske izazove. Takva orijentacija našim nastavnicima i suradnicima omogućuje ostvarenje vlastitih istraživačkih i savjetodavnih potencijala.

S ponosom ističemo da je Ekonomski fakultet – Zagreb nositelj nacionalne akreditacije, koju potpisuju Agencija za znanosti i visoko obrazovanje i Ministarstvo znanosti i obrazovanja, ali i triju međunarodnih akreditacija i to EQUIS i AACSB Business akreditacije na razini institucije i EFMD Programme Accreditation za sveučilišni studijski program na engleskom jeziku Bachelor Degree in Business. Ekonomski fakultet - Zagreb je jedini u Republici Hrvatskoj akreditiran EQUIS-om, najprestižnijom svjetskom akreditacijom i jedini je nositelj tri vrlo prestižne međunarodne akreditacije, što nas svrstava među 1% najboljih fakulteta na svijetu, mjereno prema objektivnim međunarodnim kriterijima.