Akademija dramske umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu
Akademija dramske umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu
Opis

Akademija dramske umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu najstarije je hrvatsko visoko učilište koje se bavi dramskom pedagogijom i unutar svojih kazališnih, filmskih i plesnog odsjeka obuhvaća gotovo sve aspekte kazališne, izvedbene, filmske i medijske umjetnosti na praktičnoj umjetničkoj, teorijskoj i znanstvenoj razini.

Akademija dramske umjetnosti smatra se umjetničko-pedagoškim slijednikom Hrvatske dramatske škole utemeljene 1896. godine. Mijenjajući ustroj, oblike nastave i nazive: Državna glumačka škola (1920.), Glumačka škola (1939.), Zemaljska glumačka škola (1945.), Akademija za kazališnu umjetnost (1950.), Akademija kazališne i filmske umjetnosti (1967.), Akademija za kazalište, film i televiziju (1977.), do naziva koji danas nosi, Akademija ujedinjuje temeljna područja u dramskoj umjetnosti.

Visokoškolski ustroj, odnosno akademski studij glume i kazališne režije, uspostavljaju dr. Branko Gavella, dr. Drago Ivanišević i Ranko Marinković Uredbom o osnivanju Akademije za kazališnu umjetnost, donesenom 2. studenoga 1950. Uz vlastite vrijednosti koje samostalno razvija čitavo jedno stoljeće, Akademija prihvaća trostoljetnu tradiciju Sveučilišta u Zagrebu, u čije članstvo pristupa 1979. godine.

Trenutno se na Akademiji dramske umjetnosti, unutar osam odsjeka: Gluma, Kazališna i radijska režija, Filmska i televizijska režija, Snimanje, Montaža, Dramaturgija, Produkcija i Ples, izvodi deset preddiplomskih i petnaest diplomskih sveučilišnih studijskih programa iz područja kazališne, filmske i plesne umjetnosti.

Cilj akademskog i umjetničkog djelovanja Akademije dramske umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu, kao najstarije visokoškolske ustanove koja obrazuje za područja izvedbenih i audiovizualnih umjetnosti u Republici Hrvatskoj, jest baštinjenjem nacionalne kulture i tradicije okupljati i razvijati kreativni stvaralački potencijal umjetnika u područjima kazališta, filma i plesa te tako doprinositi razvoju nacionalnog kulturnog, akademskog i intelektualnog prostora i identiteta u međunarodnom kontekstu.