Govori rečeni prigodom instalacije rekotra na Kr. Hrv. sveučilištu Franje Josipa I. u Zagrebu : za šk. godinu 1884/85 objavljeno dne, 1. studdena 1884.. Govor nastupajućeg rektora Dra. Gjure Pilara / Đuro Pilar
Govori rečeni prigodom instalacije rekotra na Kr. Hrv. sveučilištu Franje Josipa I. u Zagrebu : za šk. godinu 1884/85 objavljeno dne, 1. studdena 1884.. Govor nastupajućeg rektora Dra. Gjure Pilara / Đuro Pilar