Europska povelja za istraživače : kodeks o novačenju istraživača / Sveučilište u Zagrebu
Europska povelja za istraživače : kodeks o novačenju istraživača / Sveučilište u Zagrebu