Govori izrečeni dne 19. listopada 1899 kod instalacije rektora : za šk. godinu 1899/1900 u Kraljev. Hrvatskom sveučilištu Franje Josipa I. = Filosofija, prirodne nauke i sociologija: riječ u prilog metafizici : govor dr. Đure Arnolda / Đuro Arnold
Govori izrečeni dne 19. listopada 1899 kod instalacije rektora : za šk. godinu 1899/1900 u Kraljev. Hrvatskom sveučilištu Franje Josipa I. = Filosofija, prirodne nauke i sociologija: riječ u prilog metafizici : govor dr. Đure Arnolda / Đuro Arnold