25 godina Elektrotehničkog fakulteta u Zagrebu : 1956. - 1981.
25 godina Elektrotehničkog fakulteta u Zagrebu : 1956. - 1981.