1957/58 : u školskoj godini 1957/58 / Sveučilište u Zagrebu Elektrotehnički fakultet