1958/59 : u školskoj godini 1958/59 / Sveučilište u Zagrebu Elektrotehnički fakultet