1959/60 : u školskoj godini 1959/60 / Sveučilište u Zagrebu Elektrotehnički fakultet