Primjena parametarskog pojačala u području niskih frekvencija : doktorska disertacija / Ante Šantić