Domaća perad ili kratak nauk o peradarstvu za porabu kod predavanjah na Kr. gosp. i šum. učilištu i kao rukovodnik prakt. gospodarom / sastavio Gustav August Vichodil