Izvještaj o fizičkom odgoju na Filozofskom fakutetu u Zagrebu školske godine 1948./1949. / sastavio Miro Mihovilović ; Vladimir Janković, Duško Katunarić et.al.