Stručni vjesnik Komiteta za fiskulturu Narodne Republike Hrvatske
Stručni vjesnik Komiteta za fiskulturu Narodne Republike Hrvatske