Inovacijska strategija Sveučilišta u Zagrebu / Sveučilište u Zagrebu ; Melita Kovačević urednica
Inovacijska strategija Sveučilišta u Zagrebu / Sveučilište u Zagrebu ; Melita Kovačević urednica