Izdanja Zavoda za fizički odgoj u Zagrebu / Miro Mihovilović, odgovorni urednik
Izdanja Zavoda za fizički odgoj u Zagrebu / Miro Mihovilović, odgovorni urednik