Akademički propisi za porabu sveučilišnih slušača u Zagrebu : izdao Akademički senat. Naredba kr. hrv.-slav.dalm. zemaljske vlade, odjela za bogoštovlje i nastavu, od 28. studenoga 1911. br.20089
Akademički propisi za porabu sveučilišnih slušača u Zagrebu : izdao Akademički senat. Naredba kr. hrv.-slav.dalm. zemaljske vlade, odjela za bogoštovlje i nastavu, od 28. studenoga 1911. br.20089