Govori držani prigodom instalacije rektora na Kr. Hrv Sveučilištu Franje Josipa I. za školsku godinu 1876/7. : Govor odstupajućeg rektora Dra Stjepana Speveca. Govor nastupljujućeg rektora Dra Antuna Kržana
Govori držani prigodom instalacije rektora na Kr. Hrv Sveučilištu Franje Josipa I. za školsku godinu 1876/7. : Govor odstupajućeg rektora Dra Stjepana Speveca. Govor nastupljujućeg rektora Dra Antuna Kržana