Govori rečeni prigodom instalacije rektora na Kr. Hrv Sveučilištu Franje Josipa I. u Zagrebu : školska godina 1882/1883. Izvještaj odstupajućeg rektora Franje Markovića / Frane Marković
Govori rečeni prigodom instalacije rektora na Kr. Hrv Sveučilištu Franje Josipa I. u Zagrebu : školska godina 1882/1883. Izvještaj odstupajućeg rektora Franje Markovića / Frane Marković