Diplomatski pečat : sasvim osobno / Goran Bandov, Jelena Perleta, Ivana Petrović