Elektrotehnički fakultet u Splitu / J. Begonja. Fakulteti izvan Zagreba
Elektrotehnički fakultet u Splitu / J. Begonja. Fakulteti izvan Zagreba