Ekonomski fakuttet u Osijeku / Zv. Benašić. Fakulteti izvan Zagreba
Ekonomski fakuttet u Osijeku / Zv. Benašić. Fakulteti izvan Zagreba