Osnivanje Sveučilišta u Splitu / Odbor za pripremanje osnivanja Sveučilišta u Splitu
Osnivanje Sveučilišta u Splitu / Odbor za pripremanje osnivanja Sveučilišta u Splitu