HR-UNIZG-2-1-5 : Popis redovnih i izvanrednih slušatelja Mudroslovnog fakulteta oslobođenih od plaćanja naukovine za zimsko poljeće školske godine 1874./1875.
HR-UNIZG-2-1-5 : Popis redovnih i izvanrednih slušatelja Mudroslovnog fakulteta oslobođenih od plaćanja naukovine za zimsko poljeće školske godine 1874./1875.