Hrvatsko sveučilište za 21. stoljeće : Idejno rješenje razvoja Sveučilišta u Zagrebu ; Marijan Šunjić, Jasna Helena Mencer, Mirjana Polić-Bobić, Petar Kraljević