Kazneni postupnik od 17. svibnja 1875. i zakoni od 17. svibnja 1875. o porabi tiska, o sastavljanju porotničkih imenika i o kaznenom postupku u poslovih tiskovnih, Hrvatski zakoni : sa zakoni i naredbami, koji se na nje odnose, i sa rješitbami Kr. stola sedmorice i Vrhovnoga sudišta u Beču / uredio Josip Šilović