Istraživačka strategija Sveučilišta u Zagrebu : 2008. - 2013. / Sveučilište u Zagrebu ; Za nakladnika: Melita Kovačević
Istraživačka strategija Sveučilišta u Zagrebu : 2008. - 2013. / Sveučilište u Zagrebu ; Za nakladnika: Melita Kovačević