Glumačka škola u Zagrebu : njezin postanak, historijat i razvoj od provizornog kazališnog zavoda do državne škole
Glumačka škola u Zagrebu : njezin postanak, historijat i razvoj od provizornog kazališnog zavoda do državne škole