Odsjek plesa 10 godina : Akademija dramske umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu ; ADU Sveučilište u Zagrebu
Odsjek plesa 10 godina : Akademija dramske umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu ; ADU Sveučilište u Zagrebu