Manualia Universitatis studiorum Zagrabiensis
Manualia Universitatis studiorum Zagrabiensis
Opis

Sveučilište čine djelatnici, objavljeni dokumenti u kojima su rezultati rada, te studenti. Sveučilište u Zagrebu baštini dugu tradiciju svog rada i aktivnosti, a jedna od aktivnosti je i izdavačka djelatnost . Sveučilište već dugi niz godina objavljuje zbirku Manualima Universitatis studiorum Zagrebiensis No, nije nebitan prostor djelovanja, zajednica, tj utjecaj Sveučilišta na zajednicu u kojoj djeluje, lokalnu, nacionalnu, europsku i globalnu. Međusobni utjecaj Sveučilišta i društva vidljiv je prema pomaku u vrijednostima kao što su otvorenost novim iskustvima (otvorena znanost i otvoreni pristup), dugoročno planirane, vrednovanje obrazovanja i kriterija znanstvenog objavljivanja, usmjerenost na sadašnjost i budućnost itd., a zapisani su u knjigama/dokumentima koje ostaju kao svjedoci vremena.

Sadržaj zbirke

Prema Pravilniku Sveučilišna nastavna literatura koju je Senat odobrava autor ima pravo na zaštitni znak Sveučilišta i natpis: Manualia Universitatis studiorum Zagrabiensis, koji se otiskuje na koricama djela i na nultoj stranici, sukladno pravilima o vizualnom identitetu.