Tehničko područje
Tehničko područje
Opis

Tehničke znanosti prvenstveno obilježava njihova primjenjivost, vrlo široki raspon te različitost područja djelovanja, koja počivaju na zajedničkim temeljima - prirodnim znanostima. Temelj tehničkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu činilo je Društvo inženjera i arhitekata u Hrvatskoj i Slavoniji, budući da je upravo iz redova ovog Društva potekla zamisao o osnivanju Visoke tehničke škole u Zagrebu s inženjerskim odsjekom. Kraljevska tehnička visoka škola osnovana je 1918. godine, a 1926. godine proglašena Tehničkim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu. Odlukom Sabora NR Hrvatske od 26. IV. 1956. godine Tehnički fakultet podijeljen je u četiri zasebna fakulteta: Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet, Strojarsko-brodograđevni fakultet, Elektrotehnički fakultet i Kemijsko-prehrambeno-rudarski fakultet. Danas u područje tehničkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu uključuje sljedeće sastavnice: Arhitektonski fakultet, Fakultet elektrotehnike i računarstva, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Fakultet prometnih znanosti, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Geodetski fakultet, Geotehnički fakultet, Građevinski fakultet, Grafički fakultet, Metalurški fakultet, Sisak, Rudarsko - geološko - naftni fakultet, Tekstilno - tehnološki fakultet. Iako su se od osnutka Tehničkog fakulteta dogodile razne tehnološke promjene, osnovna načela tehničkih znanosti ostala su ista: izumi i vještine temeljeni na prirodnim znanostima, uz primjenu informacijske tehnologije.

Sastavnice Sveučilišta u Zagrebu koje pokrivaju područje tehničkih znanosti danas daju iznimno vrijedan doprinos razvoju hrvatske industrije, ponajprije studijskim programima visoke kvalitete, ali i izvođenjem razvojno-istraživačkih i stručnih projekata važnih za hrvatsko gospodarstvo.

Sadržaj zbirke

Virtualna zbirka "Tehničke znanosti" sadrži mnoga vrijedna djela te dokumentaciju koja svjedoči nastanku i razvoju Fakulteta Elektrotehnike i računarstva, Sveučilišta u Zagrebu, kao i tehničkih znanosti u Hrvatskoj: Izvještaje o radu Elektrotehničkog fakulteta, zbirke velikana tehničkih znanosti, zapisnike sjednica Vijeća Kraljevske tehničke visoke škole u Zagrebu, i sl.

Virtualna zbirka ima višestruki cilj - zaštititi vrijednu građu kao kulturno dobro, olakšati pristup građi te približiti kulturnu baštinu iz područja tehničkih znanosti znanstveno-istraživačkoj zajednici. Krajnji cilj zbirke je popularizacija tehničkih znanosti u široj društvenoj zajednici.