Propisi i službene publikacije
Propisi i službene publikacije
Opis

Zbirka propisa i službenih publikacija pruža sustavan legislativni okivr visokog školstva od 19. do 21. stoljeća. Uz zakone o visokom školstvu obuhvaća naredbe, propise i upute nadležnih upravnih tijela, planove i programe, statue i pravila rada sveučilišta.Uz pravne propise nacionalne razina, sadržani su dokumente Sveučilišta u Zagrebu i njegovih sastavnica, poput strategija, deklaracija, planova (u daljnjem tekstu: propisi). Zbirka sadrži i digitalizirane tekstove propisa objavljenih prije 1990. godine u službenim glasilima država prednica. Zbirka propisa i službenih publikacija u visokoškom školstvu vrijedan je informacijski potencijal za istraživanje razvoja visokoškolskog sustava, razvoja pojedinih fakulteta, predmeta, te stručnog i znanstvenog djelaovanja profesora.

Svi propisi su pretraživi po punom tekstu, a Zbirka je organizirana kao sustav međusobno povezanih tekstova propisa i informacija o njima.

Povezani zapisi